current debts

  1. cari borçlar (kısa vadeli , genellikle bir yıl içinde ödenmesi gereken borç
  2. İsim cari borçlar
cari borçları ödemek için tasarruflara el atmak Fiil
cari borçlar faizi