current-cost accounting

aktiflerin değerlerinde düzeltmeler yapılmasını
vb hesaba katan muhasebe yöntemi
enflasyondan ötürü meydana gelen fiyat değişikliklerini
masraflardaki değişmeleri İsim
cari maliyet muhasebesi İsim
cari maliyet muhasebesi sistemi