1. İsim, Çevre ve Ekoloji siyanür
  2. siyanür, siyanit: hidrosiyanik asidin tuzu.
    potassium cyanide: potasyum siyanür, KCN.
  3. nitril: metil siyanür CH3CN gibi.
  4. siyanürlemek, siyanürle muamele etmek (örneğin bir cevherden altını ayırmak için).
hidrojen siyanür, HCN: amonyağa benzer keskin kokulu, renksiz, çok zehirli gaz. Haşarat ve fare öldürmekte
kullanılır. Suda eriyerek siyanidrik asit verir.
İsim
potasyum siyanür: KCN. Metalürji ve fotoğrafçılıkta kullanılan hafif badem kokulu zehirli toz. İsim
Sodyum siyanür, NaCN. Zehirli toz. Haşarat öldürmekte vb. kullanılır.
siyanür süreci: maden cevherini sodyum/potasyum siyanürün alkali eriyiğinde eriterek içindeki altını/gümüşü ayırma yöntemi. İsim