görünürde/suretâ ciddî, gülünç bir şey anlatırken ciddiyetini bozmayan, ciddî görünen.
deadpan humor.
The actor played his part completely deadpan.
heyecansız, şahsî ilgi ve heyacan göstermeyen, gayrışahsî.
a deadpan style.
ciddî görünerek, heyecan eseri göstermeksizin.
duygu ve heyecanını belli etmeden konuşmak/hareket etmek.