1. Fiil oyunda iskambil kâğıtlarını dağıtmak
  2. Fiil işiyle uğraşmak
  3. Fiil görevini yapmak
  4. Fiil satmak
... alıp satmak Fiil
... ticareti yapmak Fiil
belli bir iş kolunda ticaret yapmak Fiil
bir dalda ticaret yapmak Fiil
belli bir işkolunda ticaret yapmak Fiil
belli bir ürün ticareti yapmak Fiil
belli bir malın ticaretini yapmak Fiil
büyük hacimlerde iş görmek Fiil
büyük hacimlerle iş görmek Fiil
kredi vermek Fiil
kredi işi ile uğraşmak Fiil
uyuşturucu ticaretiyle uğraşmak Fiil
uyuşturucu satmak Fiil
vadeli alım-satım ile uğraşmak Fiil
vadeli alım satım ile uğraşmak Fiil
her türlü mal ticareti yapmak Fiil
para alım satımı ile uğraşmak Fiil
opsiyon ticareti yapmak Fiil
(Br) opsiyon ticareti yapmak Fiil
opsiyon işi yapmak Fiil
politikayla uğraşmak Fiil
siyasetle uğraşmak Fiil
hisse taahhüt işiyle uğraşmak Fiil
birşeyin ticaretiyle uğraşmak Fiil
birşeyi alıp satmak Fiil
iyi şansı olmak Fiil
başkentteki karışıklıkları halletmek Fiil
ilgilenmek, incelemek, ele almak, alâkadar olmak, uğraşmak, meşgul olmak, başa çıkmak.
There are too
many problems for us to deal with: Uğraşacak pek çok sorunumuz var.
Botany deals with the study of the plants.
Children are tiring to deal with: Çocuklarla uğraşmak yorucu bir iştir.
How do you deal with a drunken man?: Sarhoş bir adamla nasıl başa çıkılır?
iyi iş yapmak Fiil