deal out something

  1. Fiil birşeyi dağıtmak
  2. Fiil ceza vermek
  3. Fiil cezasını kararlaştırmak