deal with someone

  1. Fiil biriyle uğraşmak
  2. Fiil biriyle başa çıkmak
  3. Fiil biriyle iş yapmak
  4. Fiil biriyle ticaret yapmak
birine liyakatına göre davranmak Fiil