1. İsim bozgun, hezimet, ağır yenilgi/mağlûbiyet.
  2. İsim nehirde buzun çözülmesi.
  3. İsim ânî çökme/çöküntü, ânî su baskını.
vergi felaketi