1. Fiil yavaşla(t)mak, hızı(nı) azal(t)mak, negatif ivme vermek/kazanmak.