declaration date

  1. bir temettünün
  2. bir şirketin yönetim kurulunca ödenmesine müsaade edildiği tarih
(temettü) beyan tarihi