1. Fiil reddetmek, istememek.
  The minister declined to make a statement to the the newspapers.
 2. Fiil kabul etmemek, kibarca reddetmek.
  We asked them to come to our party, but they declined (the invitation).
 3. Fiil sap(tır)mak, meylet(tir)mek, inhiraf et(tir)mek, eğilmek.
 4. Fiil, Gramer çek(il)mek, tasrif etmek/edilmek.
 5. Fiil (bayır/yokuş aşağı) inmek, meyletmek.
  About 2 km east, the land begins to decline toward the river.
 6. Fiil zeval bulmak, sona ermek.
 7. Fiil alçalmak, tenezzül etmek, kendini küçük düşürmek, değerini düşürmek.
 8. Fiil (kuvvet, takat, sağlık, karakter vb.) zayıflamak/azalmak/bozulmak/gerilemek.
  His power/health/influence
  has begun to decline now that he is old.
 9. Fiil önemini yitirmek, sönükleşmek, sönmek, zeval bulmak.
  to decline in popularity.
 10. İsim iniş, eğim, meyil.
 11. İsim zeval (bulma) zayıflama, kuvvetten düşme, inhitat, inkıraz.
  go into a decline: kuvvetten düşmek.

  She went into a decline and soon died.
 12. İsim azalma, düşme, çökme, gerileme.
  a decline in interest rates/in prices.
  on the decline:
  çökmekte, azalmakta, gerilemekte.
  In our town, interst in sports is on the decline.
 13. İsim (gün) sona erme, bitme, (güneş) batma, gurup.
körleşmek Fiil
belli bir süre içinde ilerleyen ve gerileyen kimse sayısının ölçümü
çabuk düşüş
iş hacminde düşüş
işin kötüye gitmesi
işte düşüş
zihinsel gerileme İsim, Tıp ve Sağlık
konjonktürün gerilemesi
iktisadi buhran
iş imkânlarının azalması
düşüşe uğramak Fiil
(hisseler) yeni bir fiyat düşmesine uğramak Fiil
genel bir çöküntü
sönmek Fiil
borsada düşüş
uyarılmış azalma
gittikçe gevşeyen yönetim
önemli düşüş
kambiyo kurlarında düşme
nüfus azalması
fiyat düşüşü
fiyat düşmesi
üretim düşmesi
kârda düşüş
satış düşüş
satışlarda düşüş
düşük fiyata satmak Fiil
(borsa) fiyatların düşme eğilimi göstermesi
hafif azalma
borsada fiyatların düşme trendinde olması
borsa da fiyatların düşme trendinde olması
borsada düşüş
ani düşüş
düşmeye uğramak Fiil
(borsa hisse senedi fiyatları) hafif düşmek Fiil
düşme eğilimi
düşüşte olma
işgücünün zayıflaması
5 puan düşmek Fiil
sorumluluk kabul etmemek Fiil
bir armağanı geri çevirmek Fiil
kabul etmeye yanaşmamak Fiil
kazanın tüm sorumluluğunu reddetmek Fiil
randevu isteğini geri çevirmek Fiil
teklifi reddetmek Fiil
bir teklifi geri çevirmek Fiil
bir teklifi mevcut halinde reddetmek Fiil
bir siparişi kabul etmemek Fiil
bir siparişi reddetmek Fiil
siparişi kabul etmemek Fiil
randevu isteğini geri çevirmek Fiil
böyle bir durumun yetki alanına girmediğini bildirmek Fiil
fiyat düşmesine karşı teminat
tüketimde azalma
talepte azalma
kazançta düşüş
ekonomik faaliyette düşme
vücut dutan düşmek Fiil
sanayide gerileme
yatırımlarda düşüş
iş sayısında azalma
insan gücünde düşme
ölüm oranında düşüş
ölüm oranında düşüş
siparişlerde düşüş
düşme eğilimi göstermek Fiil
fiyatlarda düşüş
üretimde düşüş
refah düzeyinde düşüş
gelirde düşüş
satışta düşüş
paranın değerinin düşmesi İsim
işsizlikte düşme
değerde düşme
değeri düşmek Fiil
bilgi vermemek Fiil
sorumluluğu kabul etmemek Fiil
(sigorta) kabul edilmeyen riskler listesi
bir imparatorluğun çöküşü
âhır ömür
ömrün sonu
takatta düşme
doğum oranında azalma
tasarruf konjonktüründe düşme
ödemeyi reddetmek Fiil
(fiyatlar) çabuk düşmek Fiil
çabuk düşmek Fiil
mesuliyet kabul etmemek Fiil
hafif düşüş göstermek Fiil
sorumluluğu üzerine almaktan kaçmak Fiil
yorumdan kaçınmak Fiil
tanıklık etmeyi reddetmek Fiil
teşekkür ederek geri çevirmek Fiil
(borsa) fiyatlarda düşüş olmak Fiil
fiyatlarda bir düşme görmek Fiil
ekonomik faaliyette yavaşlama dönemi