deep structure

  1. İsim derin yapı: üretici-dönüşümsel dilbilgisinde, sözdizimsel bileşende elde edilen, evrensel nitelikli olduğu
    varsayılan, biçimsel, soyut tümce yapısı.