defeat an opposing candidate

  1. Fiil muhalefetin bir adayını yenmek
  2. karşı adayı yenme
  3. Fiil muhalefetin bir adayıni yenmek
  4. Fiil karşı adayı yenmek