defeat an opposing candidate

  1. Verb muhalefetin bir adayını yenmek
  2. karşı adayı yenme
  3. Verb muhalefetin bir adayıni yenmek
  4. Verb karşı adayı yenmek