defend a prisoner at bar

davalıyı savunmak için mahkemeye çıkmak Fiil