1. Fiil ötelemek
 2. Fiil ertelemek, tehir/talik etmek, sonraya/ileriye bırakmak, geciktirmek.
  Let's defer action for a few weeks.
 3. Fiil (askerliğini) ertelemek, tecil etmek.
  His military service was deferred until he finished university.
 4. Fiil
  defer to: (başkasının kararına/fikrine) uymak, boyun eğmek, mutavaat etmek, hürmet/riayet etmek.

  I defer to your advice. You should defer to more experienced people.
 5. Fiil kararı başkasına bırakmak, havale etmek.
yola çıkmayı bir hafta ertelemek Fiil
büyüklerinin sözüne boyun eğmek Fiil
protestoyu ertelemek Fiil
borcu ötelemek Fiil, Bankacılık
bir görevi ertelemek Fiil
bir hükmü ertelemek Fiil
meseleyi ertelemek Fiil
bir meseleyi ertelemek Fiil
bir ödemeyi ertelemek Fiil
ödemeyi geciktirmek Fiil
bir hükmü ertelemek Fiil
karar vermeyi ertelemek Fiil
ödemeyi ertelemek Fiil
belli bir zamana ertelemek Fiil
bir şeyi ileri bir tarihe atmak Fiil
kararı ertelemek Fiil
riayet etmek Fiil
birinin bilgi sine başvurmak Fiil
birinin fikrine uymak Fiil
müteakip bir tebligata (bildiriye) kadar ertelemek Fiil
müteakip bir tebligata kadar ertelemek Fiil