1. Fiil havası(nı) boşal(t)mak, (balon vb.) sön(dür)mek.
  2. Fiil (piyasadan kâğıt parayı çekerek) paranın değerini yükseltmek, fiyatları düşürmek.
  3. Fiil gururunu kırmak, ümidini/maneviyatını kırmak,
    k.d. burnunu sürtmek.
    Her rebuff thoroughly deflated him.
  4. Fiil azal(t)mak, küçül(t)mek.
paranın arzını azaltmak Fiil
itibarını bozmak Fiil
değerini düşürmek Fiil