deflate

  1. Verb havası(nı) boşal(t)mak, (balon vb.) sön(dür)mek.
  2. Verb (piyasadan kâğıt parayı çekerek) paranın değerini yükseltmek, fiyatları düşürmek.
  3. Verb gururunu kırmak, ümidini/maneviyatını kırmak,
    k.d. burnunu sürtmek.
    Her rebuff thoroughly deflated him.
  4. Verb azal(t)mak, küçül(t)mek.
paranın arzını azaltmak Verb
itibarını bozmak Verb
değerini düşürmek Verb