defy description

  1. Fiil tasrih edilememek
  2. Fiil tarife gelmemek
  3. Fiil anlatılamamak