1. test
  2. trial
  3. experience
  4. İsim experiment
  5. exercise
  6. proof
pseudo product testing
field loading test İsim, İnşaat
beta test
physics experiment
benchmark test Bilgi Teknolojileri
lab experiment İsim
full power
large test
natural experiment İsim, Rekabet Hukuku
clinical trial İsim, Tıp
crucible
experimental
experimental field
exchange of experiences
experimental stage
experimental errors İsim
test animal
experimental expense
experimental expense İsim
experimental engineer İsim
prior probability İsim
test track İsim, Ulaşım
test report İsim, Ulaşım
to perform an experiment Fiil
to experimentalize Fiil
to essay Fiil
to experiment Fiil
to carry out an experiment Fiil
to make (try) experiments Fiil
to carry out an experiment Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. İlmî bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir ... için yapılan deneme, tecrübe