1. Geçişli Fiil göstermek, belirtmek, delâlet/işaret etmek.
    A smile often denotes pleasure. The sign = denotes that 2 things are equal.
  2. Geçişli Fiil ifade etmek, anlamına/manâsına gelmek, demek, kasdetmek, tazammun etmek.
    Red flares denote danger.
  3. Geçişli Fiil, Mantık bir kimsenin/şeyin adı olmak.