1. İsim tutum, tavır, davranış, tavrı hareket, gidişat, muamele.
  2. İsim duruş, yürüyüş, tavır eda.
görgü dersleri İsim