deputy sheriff

  1. deputy ile ayni anlama gelir. şerif yardımcısı: bilhassa canileri yakalamakta şerife yardımcı olarak atanan görevli.
deputy ile ayni anlama gelir. şerif yardımcısı: bilhassa canileri yakalamakta şerife yardımcı olarak atanan görevli.