1. Sıfat düzensiz, intizamsız.
  2. Sıfat deli.
    mentally deranged: aklını oynatmış/bozmuş, deli, kaçık.
akıl hastası olmak Fiil
akıl hastası İsim
akıl hastası İsim