design someone for the bar

  1. Fiil birini hukuk mesleğinde yetiştirilmesi için seçmek