1. gevşeme
  2. yumuşama
  3. karşıt görüşleri ya da çıkarları olan ülkelerin
  4. siyasal grupların
  5. vs arasındaki ilişkilerin iyileşmesi
gevşeme, yatışma, yumuşama, politik huzur, milletlerarası gerginliğin azalması/yatışması. İsim