develop a property

  1. Fiil bir araziyi üzerine inşaat yapılacak duruma getirmek