1. dön(dür)mek, (yoldan) sap(tır)mak/çık(ar)mak.
  2. sap(tır)mak, inhiraf et(tir)mek.
  3. (konu, kural vb.'den) ayrılmak, (konu vb.) dışına çıkmak.
    Don't deviate from the rules. His statements
    sometimes slightly deviated from the truth.
  4. yanıl(t)mak, şaşır(t)mak.
  5. (bkz: deviant ) (1&2).
sapma İsim
sapılmak Fiil
bir yoldan sapmak Fiil
bir ilkeden sapmak Fiil
bir prensipten ayrılmak Fiil
talimatlara uymamak Fiil
adaleti yanlış yola saptırmak Fiil
emirlere karşı gelmek Fiil
şirketin alışkanlıklarından sapmak Fiil
konudan çıkmak Fiil
konu dışına çıkmak Fiil
saptırmak Fiil