1. İsim izzet
 2. İsim vakar, şeref, onur, haysiyet, izzeti nefis.
  He replied with dignity that he was not interested in
  their scheme.
  It is beneath your dignity to accept it: Onu kabul etmek şerefinize yakışmaz.
 3. İsim asalet.
 4. İsim paye, derece, yüksek mevki/rütbe/makam.
 5. İsim değer, kıymet, itibar, kadir.
 6. İsim (a) mevki sahibi/ileri gelen kimse, (b) ileri gelen kimseler, zevatı muhterem.
bir kimsenin işgal ettiği makamın saygınlığını bozmak Fiil
zor durumlarda saygınlığını yitirmemek Fiil
haline vakur bir şekilde katlanmak Fiil
saygınlığını yok etmek Fiil
bütün itibarını bir kenara bırakmak Fiil
şerefini/itibarını korumak, mevkiine göre muamele beklemek.
vakarla davranmak Fiil
insanlık onuru İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
haysiyet
krala yakışır saygınlık İsim
saygın bir görünüm almak Fiil
insanın saygınlığı
ruhun vakarı
birine paye vermek Fiil
devletin bütün ileri gelenleri İsim
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Hassasiyetinin Korunması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk