1. Fiil azal(t)mak, eksil(t)mek, küçül(t)mek.
    His sickness diminished his strength. The heat diminished as the sun went down.
  2. Fiil, Müzik kısaltmak, bir aralığı yarım aralık küçültmek.
  3. Fiil küçük düşürmek, itibarını/haysiyetini sarsmaya çalışmak, kötülemek, hakir/küçük görmek.
sönmek Fiil
azaltılma
değerce düşmek Fiil
ülkenin servetini azaltmak Fiil
bir kanıtın değerini azaltmak Fiil