1. çan sesi, çınlama, tınlama.
  2. (bilhassa kayıkta) çatlak, yarık.
  3. (sürekli) çan sesi çıkarmak, (çan gubi) çınlamak.
  4. durmadan tekrarlamak, mütemadiyen (aynı şeyi) söylemek.
    I keep dinging into him that the less he smokes the better.
  5. bıktırıncaya kadar konuşmak, dırdır etmek.
  6. vurmak, çarpmak.