dinner bell

 1. yemek zili.
  dinner hour = dinner time: yemek saati.
  dinner jacket: smokin.
  dinner pail:
  sefertası.
  dinner party: ziyafet.
  dinner table: sofra, yemek masası.
  dinner service = dinner set: sofra takımı.
  dinner-trolley = dinner-wagon: (evler için) küçük yemek arabası.
  dinnerware: sofra takımı (tabak, bardak, çatal, kaşık, bıçak).