dip the pen in gall

  1. (bir kimseye bir hususta) acı şeyler yazmak, kaleminden zehir damlamak.
    pen dipped in gall: zehirli
    (zehir gibi acı şeyler yazan) kalem.