direct ratio

… ile doğru orantılı.
Efficiency increases in direct ratio to incentive: Verim, hevesle orantılı olarak artar.