direct ratio

  1. düz nisbet
… ile doğru orantılı.
Efficiency increases in direct ratio to incentive: Verim, hevesle orantılı olarak artar.