1. atma(k), terketme(k), vazgeçme(k), kovma(k), ihraç/tard/bertaraf etme(k), ıskartaya çıkarma(k).
    discard
    an old coat/one's old friends.
  2. atılan/terkedilen/ıskartaya çıkarılan şey.
  3. (iskambil) boş kâğıt (oynamak).
dosyalama
dosyalamak Fiil
bir soruna kapanmış nazarıyla bakmak Fiil
bir tasarıdan vazgeçmek Fiil
bir malı hurdaya çıkarmak Fiil
aktifleri hurdaya çıkarmak Fiil
eski inançlardan vazgeçmek Fiil
eski arkadaşları bırakmak Fiil