discard

  1. atma(k), terketme(k), vazgeçme(k), kovma(k), ihraç/tard/bertaraf etme(k), ıskartaya çıkarma(k).
    discard
    an old coat/one's old friends.
  2. atılan/terkedilen/ıskartaya çıkarılan şey.
  3. (iskambil) boş kâğıt (oynamak).
dosyalama
dosyalamak Verb
bir soruna kapanmış nazarıyla bakmak Verb
bir tasarıdan vazgeçmek Verb
bir malı hurdaya çıkarmak Verb
aktifleri hurdaya çıkarmak Verb
eski inançlardan vazgeçmek Verb
eski arkadaşları bırakmak Verb