discount-house

  1. ucuzluk mağazası, ucuz/tenzilatlı mal satan mağaza/dükkân.
iskonto müessesesi
iskonto evi (Londra sermaye piyasasında senet iskontosu ve başka menkul değerlerin alım satımıyla uğraşan finansal kuruluş
(Br .) iskonto kurumu
iskonto ile para veren kuruluş
iskonto şirketi