1. Sıfat tiksindirici, iğrenç, menfur, can sıkıcı, bıktırıcı, bezdirici, usanç verici.