dissimilarity

  1. İsim fark, (birbirine) benzemezlik, ayrılık, başkalık, aykırılık, tehalüf.