1. acı, ıstırap, elem.
  to become filled with distress: çok elem/acı çekmek, ıstıraba garkolmak.
  The
  sick man showed the signs of distress.
 2. üzüntü, teessür, dert, keder, endişe, elem ve ıstırap kaynağı.
  The girl's leaving home was a great
  distress to the family.
  to be in great distress: büyük üzüntü/keder duymak.
  to be in great distress over something: bir şey için çok endişe/üzütü duymak.
  to cause distress to: üzüntü/keder vermek.
 3. sıkıntı, zaruret, mahrumiyet.
  economic distress.
  We must help these poor people in their (great)
  distress: (Büyük) mahrumiyet çeken bu fakirlere yardım etmeliyiz.
  distress sale: mecburî satış.
 4. tehlike.
  distress signal: tehlike işareti.
  A ship sinking or burning at sea is in distress.
 5. Hukuk (a) haciz, (borca karşılık) elkoyma/zaptetme, (b) hazcedilen mal.
 6. üzmek, acı/ıstırap /üzüntü/elem/keder vermek, kederlendirmek, ıstırap çektirmek.
  Your letter has deeply distressed me.
 7. sıkmak, sıkıntı vermek, mahrumiyete sokmak/duçar etmek.
  to be distressed by excessive work.
 8. zarurete/sıkıntıya duçar etmek.
 9. (mobilyaya eski/antika süsü vermek için) çentmek, çizmek, lekelemek, cilâsını soldurmak.
haczedilen malın kullanılması
haciz hakkına dayanarak el konulan eşyanın haksız olarak kullanılmasıyla haciz hakkının kötüye kullanılması
batmak tehlikesinde olan bir gemiye yardım etmek Fiil
batma tehlikesinde olan gemilere yardım
tehlikede olmak Fiil
büyük tehlikede olmak Fiil
büyük kedere gark olmak Fiil
ibrazında ödenmeyen poliçe
arıza yapan otomobil
bozulan otomobil
aynı felaketi paylaşan kişiler İsim
güç ekonomik durum
ekonomik sıkıntı
manevi zarar İsim, Hukuk
batma tehlikesinde çekilen bayrak
tehlike durumundaki bir geminin yardımına koşmak Fiil
sığınma limanı
zor durumda Zarf
tehlikede Zarf
tehlike altında Sıfat
haczi kaldırmak Fiil
haciz kaldırmak Fiil
müsadere
zoralım
ruhi sıkıntı
barınma limanı
bir haczin hasılâtı
icraya vermek Fiil
(gemiyi) tehlikeye atmak Fiil
muhtaç hale getirmek Fiil
solunum güçlüğü İsim, Tıp
solunum sıkıntısı İsim, Tıp
solunum yetmezliği İsim, Tıp
solunum yetersizliği İsim, Tıp
rehin hakkı
tehlike içinde olan gemi
batma tehlikesinde olan gemi
haciz emri
tehlike mesajı İsim
(gemi) tehlike
ekonomik çöküntü alanı
tehlike çağrısı
imdat çağrısı
imdat çağrısı frekansı
özelliği nedeniyle yüksek navlunla yüklenen yük
yardım kurulu
tehlike bayrağı
ödenmeyen kira için haciz
zaruret navlunu
gemide boş kalan yerlerin doldurulması için düşük navlunla yük alınması
navlun piyasası durgun olduğu zamanlarda normalin altında navluna yük kabul etmek Fiil
tehlike frekansı
500 kilosaykıllık radyo frekansı
çok düşük fiyata satılan mallar İsim
filikalarında bulundurulması zorunlu olan yardım çağırma fişeği
tehlike işareti
birine haciz koymak Fiil
kendini sıkıntıya sokmak Fiil
tehlike safhası İsim
tehlike fişeği
icra yoluyla satış
haciz satışı
hacizli mallar satışı
haciz konmuş malların satışı
kendi kusuru olmadan vatanına ya da kabul edilebilir bir dönüş limanına gitmek zorunda olan gemici
zorunluluk altında
ekseri düşük fiyatlarla satış
zorunluluk altında düşük fiyatlarla satış
imdat çağrısı
tehlike sinyali
(gemi) SOS ! tehlike işareti
kahretmek Fiil
haciz emri
işsizler için yardım işleri İsim
akut solunum güçlüğü sendromu İsim, Tıp
akut solunum sıkıntısı sendromu (ASSS) İsim, Tıp
akut solunum yetmezliği sendromu (ASYS) İsim, Tıp
akut solunum yetersizliği sendromu (ASYS) İsim, Tıp
SOS göndermek Fiil
haciz koymak Fiil
denizlerde tehlikeli duruma düşen kişiler İsim, Denizcilik
gemi imdat sinyali
gemi imdat sinyali