divide one's property amongst one's heir

  1. Fiil malını mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak