birine zarar vermek Fiil
bedensel eza ve zarar ika etmek niyetiyle tecavüz
büyük zarar vermek Fiil
yarardan çok zararı olmak Fiil
zararı olmamak Fiil