1. İsim iyi niyetli fakat başarısız toplumsal reformcu.
iyi niyetli ama başarısız iyiliksever kişi