1. İsim (karnavalda/maskeli baloda giyilen) başlıklı bol harmaniye.
  2. İsim maske.
  3. İsim harmaniyeli, harmaniye giyen kimse.
  4. İsim domino taşı.
domino
domino etkisi İsim
domino devrilimi
bir olayın benzer olaylara yol açacağı kuramı
domino etkisi İsim
yayılma kuramı/nazariyesi: bir ülke (özellikle GD Asya ülkelerinden biri) komünist olursa komşularının
da birbiri arkasına komünistleşeceğini savunan kuram.
  1. domino !
domino effect
domino effect İsim
domino effect İsim
dominoes
domino

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Üzerlerinde altıya kadar olan sayıları gösterecek ... oynanan bir masa oyunu