domino

  1. Noun (karnavalda/maskeli baloda giyilen) başlıklı bol harmaniye.
  2. Noun maske.
  3. Noun harmaniyeli, harmaniye giyen kimse.
  4. Noun domino taşı.
domino
domino etkisi Noun
domino devrilimi
bir olayın benzer olaylara yol açacağı kuramı
domino etkisi Noun
yayılma kuramı/nazariyesi: bir ülke (özellikle GD Asya ülkelerinden biri) komünist olursa komşularının
da birbiri arkasına komünistleşeceğini savunan kuram.
  1. domino !
domino effect
domino effect Noun
domino effect Noun
dominoes
domino

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Üzerlerinde altıya kadar olan sayıları gösterecek ... oynanan bir masa oyunu