ana babası üstüne kapıyı kilitleyerek çalışmaya gitmiş çocuk
erişmek Fiil