door to door

kapı kapı dolaşarak oy toplamak Fiil
kapı kapı
kapı kapı uğrayarak yapılan satış
evden eve (taşımacılık
kapı kapı dolaşıp satan satış mümessili
kapı kapı dolaşarak satış
evden eve taşımacılık
birine kapıyı açmak Fiil
birinin ürünlerini kapışmak Fiil
birinin kapısını aşındırmak Fiil
birini kapıya kadar geçirmek Fiil
bir odaya açılan kapı
başarıya giden yol
evlere gidilerek yapılan satış türü
kapıdan kapıya (satış
kapı kapı (dolaşarak satma/reklam yapma/oy veya yardım toplama). Sıfat
alıcının evinde teslim edilecek (mal sevkiyatı). Sıfat
kapıda teslim
erişmek Fiil
(a) bitişik (komşu).
He lives next door to us: Bitişik komşumuzdur, bitişiğimizde oturur. (b)
hemen hemen, âdetâ.
His silence was next door to an admission of guilt.
daha çok ithalata kapı açmak Fiil
…in yolunu açmak Fiil, Hukuk
suiistimallere kapı açmak Fiil
suistimallere kapı açmak Fiil
bir şeye buyur etmek Fiil
(otobüs) ağzına kadar dolu
kapı bahçeye açılıyor
ölümün eşiğinde olma