double negative

 1. İsim çift olumsuz: içinde iki tane olumsuz sözcük bulunan olumsuz tümce.

  NOT
  : Çift olumsuz tümce
  dilbilgisi bakımından yanlış sayılır. Örneğin “
  He didn't go nowhere.” tümcesi yanlıştır, çünkü altları çizili sözcüklerin ikisi de olumsuzdur. Doğrusu şudur: “
  He didn't go anywhere.” Keza “
  I didn't see nothing.” denmez, “
  I didn't see anything.” denir.