1. Bilgi Teknolojileri bozuk kalma süresi
  2. normal çalışma saatleri içinde bir makinenin
  3. bölümün ya da fabrikanın atıl durduğu süre
boş zaman, boşsüre: bir makinenin çalışmadığı/üretimde kullanılmadığı süre (bakım, tamir, yükleme vb. süresi). İsim
değeri durmadan düşmek Fiil
vade koymak Fiil
zamansınırını belirlemek Fiil
bir zaman sınırı belirlemek Fiil
birinin kabulü için zaman sınırı tespit etmek Fiil
tam zamanında havaalanına inmek Fiil
zamanında inmek Fiil
birini zaman açısından bağlamak Fiil